Idea Sunrise System Dzieciom

Sunrise Dzieciom to idea firmy Sunrise System sp. z o.o. wpisująca się w zadania z obszaru CSR (Company Social Responsability – społecznej odpowiedzialności biznesu). Naszym celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących wychowanków domów dziecka. Ze względu na liczne potrzeby, wybór beneficjentów akcji jest zawsze trudny, dlatego staramy się dotrzeć do jak największej liczby dzieci, co roku organizując pomoc dla innego ośrodka. Wszystko zaczęło się od spontanicznego odruchu, by w wyjątkowym okresie świątecznym obdarować wymarzonymi prezentami gwiazdkowymi dzieci z domu dziecka, do którego bez naszej akcji Gwiazdor by nie zawitał. Idea ta spotkała się z dużym entuzjazmem pracowników, którzy chętnie zaangażowali się w wybór i pakowanie prezentów, sfinansowanych przez właścicieli firmy, oraz w spotkanie wigilijne z dziećmi. Pierwszą Gwiazdkę w ramach akcji Sunrise Dzieciom zorganizowaliśmy w 2008 roku, od tego momentu jest to coroczną firmową tradycją. Spotkaliśmy podczas tych Wigilii prawie 200 wychowanków placówek opiekuńczych, w wieku od 0 do 18 lat. Musimy przyznać, że jako obdarowujący zostaliśmy również bardzo obdarowani - uśmiechem dzieci, które niejedno już przeżyły, i dla których okres świąteczny jest czasem szczególnie trudnej próby. Poznaliśmy dzieci otwarte, serdeczne i twórcze – wkładają zawsze ogrom pracy w przygotowanie przedstawień i ugoszczenie Mikołaja oraz jego pomocników. Mamy nadzieję na jeszcze wiele takich spotkań.